Интегрированные Системы для МРС

Линия Забоя МРС


Koyun sabitleme ünitesi vasıtası ile kesim tavasına getirilerek kesimi yapılan küçükbaş hayvanlar kaldırma elevatörü  ile kanama hattı konveyörüne alınır. Bu hat ekseninde bulunan kanama ızgaları ile kan boşaltılması gerçekleşir.

Другие Изображения